HELBURUAK

 

- Eskola kirolaren helburu nagusiak hezitzea eta jolas egitea dira.

 

 - Kirol praktikaren bidez ikasketak eta kirola uztartu nahi ditugu.

 

 - Kirola eginez gure ikasleek beraien gorputza hobeto ezagutuko dute.

 

 - Beraien autoestima hobetuko dute.

 

 - Osasunez bizitzen ikasiko dute.

 

 - Zenbait balore eta jarrera (kiroltasuna, giza harremanak...) sustatuko    dituzte.